Evenementen

De vereniging organiseert diverse evenementen om het contact tussen de leden te bevorderen.

Clubavonden

De clubavonden vinden altijd plaats na werktijd. Er worden regelmatig evenementen georganiseerd voor leden en genodigden, vaak ook in samenwerking met andere vakorganisaties. Eventueel wordt gezamenlijk gedineerd en wordt de avond verder in gezellig samenzijn doorgebracht. De clubavonden bieden een uitstekende gelegenheid tot netwerken.

Kennis-sessies 

De clubavonden worden afgewisseld door kennis-sessies, waarbij leden of gasten een lezing houden over een speciaal onderwerp, rechtstreeks of zijdelings verband houdend met de ontwikkelingen in de zeescheepvaart. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het houden van een discussie. Ook deze bijeenkomsten bieden een goede gelegenheid tot netwerken.

Dutch Shipbrokers Dinner 

Een keer in de twee jaar organiseert de vereniging het Dutch Shipbrokers Dinner. Op de laatste vrijdagavond van de maand September wordt om het jaar door de NZS een internationaal ‘’Shipbrokers' Dinner’’ gehouden. Zo'n 600 gasten uit binnen- en buitenland nemen hieraan deel. Deze activiteit is in 1984 begonnen en sindsdien met groot succes voortgezet. Bedrijven, waarvan directieleden en/of medewerkers NZS lid zijn kunnen één of meer tafels voor het diner reserveren op basis van bepaalde criteria. Zij nodigen relaties uit binnen- en buitenland bij hen aan tafel uit. Onder de eregasten van het bestuur bevinden zich steeds vertegenwoordigers van allerlei officiële instanties die bij de ontwikkelingen in de scheepvaart en haven betrokken zijn. 

Andere locaties 

Om het contact met het "hoge Noorden" te onderhouden worden Groninger avonden georganiseerd, waarop leden van de NZS uit Stad en Ommelanden hun medeleden uit de rest van het land kunnen ontmoeten en wat beter leren kennen. Ook de Amsterdamse avond is inmiddels een bekend verschijnsel geworden.