Cursus

Introductie

De 'vernieuwde' cursus Zeebevrachter is alweer aan de 10e jaargang of editie begonnen.

De inhoud van de cursus is aan het begin van deze eeuw grondig herzien ; dit is door het STC in nauwe samenwerking gebeurd met de Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit. Vanuit de praktijk is aangegeven wat relevant is voor het bevrachten van een schip, zodat de inhoud van de cursus nog steeds praktijkgericht is.

In Februari 2008 startte de eerste editie (2008 / 2009), met 2 groepen in Rotterdam en een(1) groep in Delfzijl.

Van de oorspronkelijke 55 eerstejaars cursisten slaagden er 38. De tweede en derde jaargang kende resp. 2 en 1 klas(sen). Dat was helaas niet meer het geval in Delfzijl. Dat geld trouwens ook voor de 2011/2012 editie, 1 klas in het Rotterdamse.

De opzet en de organisatie van de cursus is gebruiksvriendelijker, dit houdt o.a. in dat het schriftelijke aspect vervangen is door zelfstudie. De cursist stuurt geen antwoorden meer in, maar werkt de lesstof door aan de hand van studievragen. Hierbij wordt de cursist door de docent en door het STC op afstand begeleid.

Een ander vernieuwend aspect van de cursus Zeebevrachter zijn de themasessies.

Ter ondersteuning van de zelfstudie worden zes themasessies georganiseerd waarin specifieke zaken aan de orde komen die van belang zijn voor de werkzaamheden van de zeebevrachter. Tevens kunnen de cursisten eigen vragen inbrengen die dan behandeld worden.

De opzet van het examen is eveneens veranderd. Er wordt één keer per cursusjaar een examen afgenomen. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. De eindexamens vallen in het voorjaar. De lessen worden gegeven 18.00 tot 21.30 uur.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de cursus Zeebevrachter willen wij u verwijzen naar beschrijving. Mocht u met de cursus willen beginnen dan verzoeken wij u het bijgesloten inschrijfformulier naar ons terug te sturen, ter attentie van meneer Han Blanken.

Wanneer wij uw inschrijving ontvangen hebben dan wordt het cursuspakket per omgaande naar u verstuurd. Het cursuspakket bestaat uit twee lesmappen, het algemene cursusreglement, het examenreglement en het rooster van de themasessies. De lesmappen zijn ook als handboek te bestellen. Het aanvraagformulier wordt op verzoek toegestuurd per post of per mail.

Wij vertrouwen erop u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben of een mondelinge toelichting wensen dan verzoeken wij u contact op te nemen met meneer Han Blanken - email: voorzitter@dutshshipbrokers.nl.

Beschrijving

Doelgroep
Medewerkers van bevrachtingskantoren, wildevaart cargadoors, scheepvaartkantoren en handelshuizen die zich willen bekwamen in het charteren van schepen.

Vooropleiding
De inhoud van de cursus ligt op HBO-niveau. Van de cursisten wordt verwacht dat zij een HAVO denkniveau hebben, aangevuld met een relevante werkervaring. Voor het volgen van deze opleiding is een goede basiskennis van het (zee)transport noodzakelijk, bijvoorbeeld het diploma Cargadoor I.

Inhoud De cursus Zeebevrachter wordt in samenwerking met de Nederlandse Zeebevrachter Sociëteit gegeven.
De onderdelen van van de cursus zijn:

  • Maritieme geografie
  • Techniek van schepen
  • Juridische aspecten
  • Het bevrachten van een schip
  • Financiële en commerciële aspecten

Duur
Deze zelfstudie cursus loopt van februari jaar 1 tot en met uiterlijk juni jaar 2 (inclusief eventuele herexamens). Startdatum Inschrijven kan van februari tot eind juni jaar 1. Er worden vanaf september jaar 1 zes themasessies georganiseerd, de laatste themasessie is in februari (jaar 2).

Afsluiting
Het examen wordt vanaf eind maart (jaar 2) afgenomen; in principe wordt het schriftelijke examen in de laatste week van maart afgenomen en het mondelinge examen eind april/begin mei (jaar 2). De herexamens vallen ongeveer eind mei (jaar 2). Het diploma wordt uitgereikt nadat men het examen met goed gevolg heeft afgelegd. Diplomahouders worden geregistreerd in het register van gediplomeerde zeebevrachters van de Nederlandse Zeebevrachter Sociëteit.

Bijzonderheden
De cursus bestaat uit twee lesmappen die de cursist zefstandig doorwerkt aan de hand van studievragen; deze kunnen als richtlijn bij het bestuderen gebruikt worden. Tijdens de cursus worden zes themasessies gegeven in Rotterdam; deze dient de cursist bij te wonen. De data en het thema van deze sessies worden bij aanvang van de cursus bekend gemaakt, evenals de locatie. Tijdens deze themasessies ontvangt de cursist enkele opdrachten die uitgewerkt moeten worden. Het bijwonen van de themasessies geldt als deelname eis voor het examen.

De cursist wordt gedurende de inschrijftijd (op afstand) begeleid door de docent.
V: 1.0 - 16/04/2014
Contactgegevens
Voorzitter van de NZS, Han Blanken
voorzitter@dutshshipbrokers.nl
06 53 55 81 36

Cursus informatie

CursusnaamZeebevrachter
Startdatum04-09-2018
Prijs€ 2750.-
LocatieRotterdam

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele externe examenkosten.

Inschrijven