Nieuws

Van de secretaris:

Om de adres- en verzendlijsten zo accuraat mogelijk te houden worden de leden en donateurs

vriendelijk verzocht om hun e-mailadres op te geven via secretaris@dutchshipbrokers.nl .

Veel van onze leden hebben hun e-mailadres nog niet opgegeven en de aankondigingen voor de evenementen

worden vaak doorgegeven aan de e-mailadressen van de bedrijven waar de leden werkzaam zijn.

Om te voorkomen, dat berichten niet worden gezien is het o.i. beter om deze te verzenden naar de privé

e-mailadressen van de leden.

Te denken valt ook aan de uitnodiging voor de inschrijving op het volgende Dutch Shipbrokers Event, want deze zal nu

digitaal worden verstuurd aan de e-mailadressen die bij ons bekend zijn en niet langer aan het huisadres.

Kees Kemper, secretaris

februari 20, 2014

van de Secretaris

Van de secretaris: Om de adres- en verzendlijsten zo accuraat mogelijk […]