Contact

Informatie

Post Adres
Frans Langeveldlaan 11
1251 XW LarenBank
IBAN: NL16 INGB 0002 3240 46
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit


Lidmaatschapsgelden
Lid
Inschrijfgeld
Donateurs
Rechtspersonen
Natuurlijke personen minimaal


€ 60,00
€ 10,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 45,00


Stuur ons een bericht